Binnenzijde van de woning

Kelder

Onderhoud

 • Veeg de kelder regelmatig.
 • Zorg voor voldoende verluchting als er ramen zijn. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren).

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de wanden en de vloeren van de kelder of de kruipruimte. Let daarbij op scheuren en tekenen van vocht of lekkage. Controleer ook of er geen ongedierte in de kelder heeft overwinterd. Als de ruimte houten onderdelen heeft, kijk dan of er geen hout-etende insecten in het hout zitten.
 • Controleer de kruipruimte en de kelder af en toe op lekken. Waterleidingen in de kruipruimte die in de winter bevriezen, kunnen na het dooien gaan lekken. Ook rioleringsbuizen kunnen lekken, bijvoorbeeld door het afbreken van roestige ophangbeugels waardoor ze gaan doorhangen. Bij oudere huizen lopen er nog weleens cv-leidingen in de kruipruimte. Als die lekken merkt u dat aan de cv-ketel. Bijvullen moet dan vaker dan 1 à 2 keer per jaar. Een lek moet u steeds laten repareren.
 • Zijn er geen ventilatieroosters? Bekijk dan met de verhuurder of deze erin gemaakt kunnen worden. Het onvoldoende ventileren van een kruipruimte kan vervelende gevolgen hebben, zoals optrekkend vocht, schimmelvorming of schadelijke gassen zoals radongas kunnen uit de bodem naar boven komen.
 • Controleer af en toe of het muf ruikt in de kelder. Als het erg muf ruikt, zorg dan voor meer ventilatie door bijvoorbeeld een sleuf onder de deur te laten en geen afsluitende materialen te gebruiken op de bodem.
 • Maak een koekoek af en toe schoon. Een koekoek is een constructie die dient voor daglicht of ventilatie bij voornamelijk kelders of daken. Verwijder bladeren en onkruid van het rooster en de koekoek.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de kelder beschadigd. De huurder
Er is schade aan de kelder door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is. De verhuurder
Er is schade aan de kelder door overmacht (bv. overstroming). De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Maak geen gaten in de keldermuren of -vloeren, ook niet om rekken te bevestigen.

 

Lokalen

Muren en plafonds

Onderhoud

 • Verwijder vegen, vuil, vetplekken of tekeningen van het schilderwerk of het behangpapier.
 • Zorg voor voldoende verluchting. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren).
 • Maak het plafond regelmatig schoon.
 • Dek alles af met plastic of kranten bij schilderwerken.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de muur of het plafond beschadigd (putten door stoten, boorgaten voor het ophangen van kaders, vuile vlekken …) waardoor de muur of het plafond moet worden bijgeplamuurd of herschilderd. De huurder
De huurder heeft het schilderwerk beschadigd of bevuild. De huurder
Er is schade op de muur of het plafond door slecht onderhoud van de huurder. Er is bijvoorbeeld schimmel op de muur door condens als gevolg van een slechte verluchting van de ruimte. De huurder is daarvoor enkel verantwoordelijk als de ruimte voldoende verluchtingsmogelijkheden heeft. De huurder
Er zijn nagels, krammen of vijzen in de muur of het plafond. De huurder moet die verwijderen en de schade herstellen. De huurder 
De huurder heeft onredelijke kleuren of moeilijk overschilderbare kleuren gekozen. De huurder moet opnieuw behangen of schilderen. De huurder
Er is schade aan de muur of het plafond door overmacht (bv. er is schade door waterinfiltratie of opstijgend vocht, er zijn barsten of scheuren in het plafond door zetting van het gebouw). De verhuurder
Het pleisterwerk valt van de muur of het plafond. De verhuurder
Er sijpelt water door het plafond door een lek in het dak of in de dakgoot. De verhuurder
Er is een kleurverschil door de meubels of de kaders. De verhuurder
Het behangpapier of schilderwerk is versleten (behalve als de huurder het heeft beschadigd). De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • U mag het plafond en de muren schilderen, maar u kiest best geen moeilijk overschilderbare kleuren. De verhuurder kan vragen om alles opnieuw in de originele kleur te schilderen, zoals is vermeld in de intredende plaatsbeschrijving.
 • U mag het plafond en de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso), platen in piepschuim (=isomo), hout of andere materialen, onder andere voor de brandveiligheid.
 • U mag zelf geen verlaagd plafond (laten) plaatsen of afbreken.

 

Binnendeuren

Onderhoud

 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de binnendeuren regelmatig schoon.
 • Laat de spleten onder de binnendeuren of de verluchtingsroosters in deuren die voor doorstroom voorzien zijn vrij. De lucht moet erdoor kunnen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De deur sleept of hapert door vuil onder de deur. De huurder
De huurder heeft de deurlijsten beschadigd of gebroken. De huurder
De huurder heeft het deurblad beschadigd (bv. krassen, deuken, tekeningen, beschadigingen door een huisdier). De huurder
De deur valt niet in het slot door een fout van de huurder. De huurder 
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De huurder heeft de deurpomp van een zelfsluitende deur beschadigd (bv. omdat de deur werd geblokkeerd). De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. De huurder
De deur is verrot door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De hulpdiensten moeten een deur openbreken. De huurder
De deur valt niet in het slot omdat het slot versleten is. De verhuurder
De deur sleept omdat de vloer omhoog kwam. De verhuurder
De deurlijsten zijn weg, beschadigd of gebroken door overmacht. De verhuurder
Er is schade aan het deurblad door overmacht. De verhuurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
De deurpomp van een zelfsluitende deur is kapot door overmacht. De verhuurder
De deur is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Schilder nooit aluminium- of kunststofdeuren (= plastic of glasal). Maak ze enkel schoon.
 • Schilder nooit de binnendeuren zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Glaspanelen in of rond de binnendeuren mogen nooit overschilderd worden.
 • Maak nooit gaten in de deuren.

 

Vloer (linoleum, steen, vinyl, laminaat, gietvloeren en vaste tapijten)

Onderhoud

 • Maak de vloer regelmatig schoon.
 • Stofzuig het tapijt regelmatig.
 • Dek alles af met plastic of kranten bij schilderwerken.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft krassen, schrammen, barsten, vlekken of gaten in de vloer gemaakt. De huurder
De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen door een fout van de huurder. De huurder
De huurder heeft tegels gebroken (bv. door er tegen te stoten). De huurder
Het vast tapijt of de vloer zijn vuil. De huurder 
De vloer is omhoog gekomen of verzakt. De verhuurder
Er zijn scheuren in de vloer gekomen door verzakking van het gebouw. De verhuurder
De vloeren of de tapijten zijn versleten. De verhuurder
Er is een kleurverschil door de meubels of de tapijten van de huurder. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Leg nooit vloerbekleding, vast tapijt of laminaat op de bestaande vloer.
 • De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder de vloer plastificeren.

 

Plinten

Onderhoud

 • Maak de plinten regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De plinten hangen los door een fout van de huurder. De huurder
Er zijn krassen, gaten of barsten in de plinten De huurder
Er is een kleurverschil door de meubels of de tapijten van de huurder. De verhuurder
De plinten hangen los door (uit)zetting of opstijgend vocht. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder de vloer plastificeren.

 

Ingebouwde kasten

Onderhoud

 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk.
 • Maak de ingebouwde kasten regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de ingebouwde kast beschadigd of slecht onderhouden (bv. er zijn krassen op de planken). De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Er is schade aan de ingebouwde kast door overmacht (bv. door opstijgend vocht of een niet bereikbare leiding is gesprongen). De verhuurder 
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. De verhuurder 
De ingebouwde kast is versleten. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.

 

Spiegels

Onderhoud

 • Maak de spiegels regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er zijn vlekken op de spiegel. De huurder
De spiegel is gebroken. De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg. De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg door overmacht. De verhuurder 
De spiegel is versleten. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw..

 

Verluchtingsrooster

Onderhoud

 • Maak de verluchtingsroosters geregeld schoon.
 • Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek ze niet of timmer ze niet dicht.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het rooster beschadigd. De huurder
De huurder heeft de bediening beschadigd. De huurder
Het rooster is verstopt door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Er zit stof, bladeren of ongedierte in het rooster door slecht onderhoud van de huurder. De huurder 
Het rooster is kapot of weg door overmacht. De verhuurder 
De bediening is kapot of weg door overmacht. De verhuurder 
Het rooster is versleten. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw..

 

Trap

Onderhoud

 • Veeg de trap regelmatig.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft een trede beschadigd (bv. door overbelasting). De huurder
De huurder heeft de trapleuning of de balustrade beschadigd (bv. het weghalen van de trapbekleding, trapmatten of trapmaantjes veroorzaakt schade aan de trap). De huurder
De trapleuning of de balustrade staat los, tenzij de trapleuning of balustrade aan vervanging toe is. De huurder
Er is een trede kapot door overmacht (bv. door een fout in de constructie). De verhuurder 
De trapleuning of de balustrade staat los en is aan vervanging toe. De verhuurder 
In de trapleuning, de treden of de zijkant van de trap zit houtworm. De verhuurder 
De trap, de trapleuning of de balustrade is versleten. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw..
 • Schilder nooit een geverniste trap.

 

Kranen

Onderhoud

 • Ontkalk de kranen en kraantoppen geregeld met azijn.
 • Draai af en toe de hoofdkraan aan de waterteller en de kleine afsluitkraantjes open en dicht.
 • Laat in de winter de buitenkranen leeglopen.

Nuttige onderhoudstips

 • Draai regelmatig ook eens de filters op het uiteinde van de kraan los om kalkaanslag te verwijderen.
 • Maak regelmatig de aansluitputjes op de riolering en de vetafscheiders schoon (de aangekoekte detergenten verwijderen en de verbinding naar de straatriolering doorspuiten).
 • De rubberen sluitringen verslijten sneller als u de kraan te hard dicht draait, waardoor de kraan gaat lekken. Draai de kraan dicht tot u weerstand voelt.
 • Loszittende kranen kunnen voor lekken zorgen en beschadigen vaak de wastafel. Draai de kraan aan de onderzijde weer vast.
 • Door overdruk bij de boiler kan het zijn dat de kraan af en toe drupt. Dat is normaal u moet de kraan niet harder dicht draaien. Verwittig de verhuurder als het blijft aanhouden of verergert.
 • Controleer af en toe de kranen op lekken, door alle kranen en andere leidingwaterverbruikers een uur lang niet te gebruiken. Bekijk de stand op de watermeter voor en na het uur en kijk of het wieltje op de meter niet draait. Als dat stilstaat, dan is er geen lek.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Door de huurder is de kraan kapot, zit ze vast of draait ze door. De huurder
Een onderdeel (bv. de rubber, het trekkettinkje of de dichting) is kapot, weg, zit vast of draait door. De huurder
De kraan of een onderdeel is verkalkt door slecht onderhoud van de huurder. Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg. De huurder
De kraan of een onderdeel lekt en de kraan moet niet volledig worden vervangen. Herstel lekkende kranen, tenzij de kraan volledig moet worden vervangen. De huurder 
Het zeefje van de kraan is verstopt door vuil. De huurder 
De kraan of een onderdeel (bv. de rubber, het trekkettinkje of de dichting) is kapot, weg, zit vast of draait door door overmacht. De verhuurder 
De kraan moet volledig worden vervangen. De verhuurder 
Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen. De verhuurder
Er komt bijna geen water uit de kranen door een defecte drukmeter bij de teller. De verhuurder
De kraan is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw..

 

Sanitair

Bad, douche en lavabo

Onderhoud

 • Maak de lavabo, het bad of de douche regelmatig schoon. Verwijder haren uit de afvoer.
 • Verwijder kalkaanslag.
 • Gooi geen olie of resten van eten in de gootsteen. Dat kan voor verstopping zorgen.
 • Draai geregeld de kleine afsluitkraantjes aan de lavabo’s open en dicht.

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de afvoeren in de badkamer. Door vuil loopt water moeilijk weg. Verwijder vuil uit de sifon onder de wastafel en uit de douchegoot.
 • Controleer af en toe de kitaansluitingen. Slechte kitvoegen kunnen lekken veroorzaken.
 • Hebt u last van geurhinder? Giet dan wat water in de lavabo, de gootsteen, het bad, de douche, het toilet of het afvoerputje. Zo raken de sifons gevuld, wat geurhinder voorkomt.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de lavabo, het bad of de douche beschadigd. De huurder
De onderdelen (bv. de stop van het bad) van de lavabo, het bad of de douche zijn verloren of beschadigd. De huurder
De huurder heeft de stand of stang van de douche, het gordijn van de douche of het bad, de spiegel of de rekjes beschadigd. De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door het niet verwijderen van haren of het doorspoelen van etensresten, olie of vetten). De huurder 
De huurder heeft de silicone tussen de lavabo, het bad of de douche en de muur verwijderd. Er kan waterschade ontstaan. De huurder 
De huurder heeft een lek in de waterleiding, de afvoerbuis of de sifon veroorzaakt (bv. door het losdraaien van de sifon). De huurder 
Er is geurhinder doordat de huurder een gaatje of barst in een afvoerbuis of een sifon heeft veroorzaakt. De huurder 
Er is kalkaanslag (rond kranen, andere sanitaire leidingen of toestellen). Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg. De huurder
De huurder heeft de email-laag (de glazen beschermlaag) beschadigd. De huurder
De lavabo, het bad of de douche zijn kapot door overmacht. De verhuurder
De stand of stang van de douche, het gordijn van de douche of bad, de spiegel of de rekjes zijn kapot of weg door overmacht. De verhuurder
Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon door overmacht. De verhuurder
Er is een verstopping door een slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis ). De verhuurder
Er is een lek bij de waterleiding, de afvoerbuis of de sifon door overmacht. De verhuurder
De email-laag (de glazen beschermlaag) is afgesleten. De verhuurder
De overloop van het bad is kapot. De verhuurder
De lavabo, het bad of de douche zijn versleten. De verhuurder
De silicone is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de verhuurder of syndicus en nadien de watermaatschappij als er een lek is in de waterleiding.

 

Toilet

Onderhoud

 • Voorkom dat het toilet verstopt.
 • Maak het toilet geregeld schoon.
 • Schroef de scharnieren en de vijzen van een toiletbril en toiletdeksel goed vast.
 • Draai geregeld kleine afsluitkraantjes aan het toilet open en dicht.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het toilet of een onderdeel ervan beschadigd. De huurder
De toiletbril of het toiletdeksel zit los door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door zaken door te spoelen die niet in een toilet mogen worden gegooid). De huurder
De huurder heeft de silicone tussen het toilet en de muur of de vloer verwijderd. Er
kan waterschade ontstaan.
De huurder 
Het water in het toilet blijft doorlopen door een defect aan de vlotter. Vervang de vlotter. Als de vlotter niet toegankelijk is voor de huurder, is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk. De huurder 
De toiletbak vult niet meer (helemaal) met water door een fout van de huurder. De huurder 
De huurder heeft een lek in de waterleiding veroorzaakt. De huurder 
Het trekkoord of de hendel is kapot. Vervang een kapot trekkoord of hendel. De huurder
Het toilet of een onderdeel ervan is kapot of ontbreekt door overmacht. De verhuurder
Er is een lek in een afvoerbuis of in een waterleiding onder de grond of in de muur. De verhuurder
Er is geurhinder bij het toilet (bv. door het leegzuigen van de sifon). De verhuurder
Er is een verstopping door een slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis). De verhuurder
Het rubber aan de afvoer is versleten. De verhuurder
Het water in het toilet blijft lopen aan de sluitklep van de toiletbak. De verhuurder
Er is een lek onderaan de toiletpot of de vloer. De verhuurder
Het toilet of een onderdeel is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de verhuurder of syndicus en nadien de watermaatschappij als er een lek is in de waterleiding.
 • Gooi geen keukenpapier, keukenafval, olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken, luiers, condooms, kattenbakvulling, vochtige doekjes, resten van eten of andere materialen die verstopping kunnen veroorzaken in het toilet.

 

Keuken

Gootsteen

Onderhoud

 • Maak de gootsteen regelmatig schoon.
 • Verwijder kalkaanslag.
 • Gooi geen olie of resten van eten in de gootsteen. Dat kan voor verstopping zorgen.

Tip

 • Hebt u last van geurhinder? Giet dan wat water in de gootsteen. Zo raken de sifons gevuld, wat geurhinder voorkomt.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de gootsteen beschadigd. De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door het niet verwijderen van haren of het doorspoelen van etensresten, olie of vetten). De huurder
De huurder heeft de silicone tussen de gootsteen en de muur verwijderd. Er kan waterschade ontstaan. De huurder
De gootsteen is versleten of kapot door overmacht. De verhuurder 
De silicone is versleten. De verhuurder 
Er is een verstopping door een slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis). De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.

 

Keukentoestellen

Onderhoud

 • Maak het fornuis of de kookplaat regelmatig schoon.
 • Maak de binnenzijde van de koelkast geregeld schoon.

Nuttige onderhoudstips

 • Zonder goede schoonmaakbeurt hoopt vet en kalkaanslag zich op in de afwasmachine. Draai de afwasmachine daarom af en toe zonder vaat met een machinereiniger. Maak de filters en de rubbers af en toe schoon. Dat zorgt voor een optimale werking en een langere levensduur.
 • Een diepvriezer waarin een ijslaag zit, verbruikt meer energie. Laat het ijs langzaam ontdooien, schraap het niet met een mesje los. Als al het ijs gesmolten is, kunt u de diepvriezer schoon en droog maken.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de gootsteen beschadigd. De huurder
De huurder heeft het keukentoestel beschadigd of slecht onderhouden. De huurder
De huurder heeft de knoppen of de leidingen beschadigd. De huurder
Het keukentoestel hangt los door een fout van de huurder. De huurder 
De gasdarm van het fornuis dat de huurder zelf heeft geplaatst is niet op tijd vervangen. Vervang de gasdarm van het fornuis bij vervaldatum als het fornuis is geplaatst door de huurder. De huurder 
Het keukentoestel is kapot door overmacht. De verhuurder 
De knoppen of de leidingen zijn kapot of weg door overmacht. De verhuurder 
Het keukentoestel hangt los door overmacht. De verhuurder 
Het keukentoestel is versleten. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Zorg dat de koelkast of diepvries dicht genoeg bij een geaard stopcontact staat om het rechtstreeks te kunnen aansluiten. Gebruik nooit verlengkabels of stekkerdozen. Vele daarvan kunnen de constante hoge stroom niet aan, waardoor ze erg kunnen verhitten en zelfs verbranden.
 • Laat toestellen bij voorkeur aansluiten door een vakman.
 • Als de huurder het fornuis zelf heeft geplaatst, moet hij de gasdarm voor de vervaldatum vervangen.

 

Dampkap

Onderhoud

 • Maak de filter van de dampkap regelmatig schoon. Een schone dampkap vermindert het brandgevaar en verbetert de afzuigcapaciteit.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de dampkap beschadigd of slecht onderhouden. De huurder
Het lampje van de dampkap is kapot. De huurder
De huurder heeft de knoppen of de leidingen beschadigd. De huurder
De filter van de dampkap werkt niet meer (optimaal), bv. door vervuiling. Vervang de filter van de dampkap. De huurder 
De dampkap is kapot door overmacht. De verhuurder 
De knoppen of de leidingen zijn kapot of weg door overmacht. De verhuurder 
De dampkap hangt los door overmacht. De verhuurder 
De dampkap is versleten. De verhuurder 

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Laat toestellen bij voorkeur aansluiten door een vakman.

 

Ongedierte

Nuttige onderhoudstips

 • Voorkom ongedierte in huis door bv. het afval niet te laten rondslingeren, de vuile afwas meteen weg te zetten en de woning regelmatig schoon te maken.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Ongedierte bestrijden dat nog niet aanwezig was bij de aanvang van de huur. De huurder
Ongedierte bestrijden dat al in de woning aanwezig was bij aanvang van de huur. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor het bestrijden van het ongedierte.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor het bestrijden van het ongedierte in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.