Technische installaties

Electriciteit

 • Breng geen wijzigingen of uitbreidingen aan de elektrische installatie aan. Laat herstellingen aan de elektrische installatie steeds uitvoeren door een vakman.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Voor gebouwen gebouwd na 1 oktober 1981: om de 25 jaar moeten de elektrische leidingen geïnspecteerd worden door een erkende dienst voor technische controle. De verhuurder is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van deze inspectie.

 

Zekeringkast en elektrische leidingen

Onderhoud

 • Laat werken aan de zekeringkast steeds uitvoeren door een vakman. U mag een defecte zekering niet ‘overbruggen’ met een ‘koperdraadje’ om ze toch te gebruiken.
 • Als de differentieelschakelaar (een klein doosje van ± 7cm op 5cm dat staat op het elektrisch bord en dat zowel de verlichting als de stopcontacten uitschakelt) uitvalt, moet de fout in eerste instantie in de aangesloten elektrische toestellen gezocht worden.

Nuttige onderhoudstips

 • Contoleer en test af en toe de aardlekschakelaar in de meterkast. Niet ieder gebouw heeft een aardlekschakelaar. Bij kortsluiting stopt de aardlekschakelaar de toevoer van de elektriciteit. Op de schakelaar zit een knop met de “T” van Test. Controleer de werking van de schakelaar door de testknop in te drukken. U test dat best een aantal keer per jaar.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft een elektrische leiding beschadigd. De huurder
De zekering is defect. Vervang een defecte zekering altijd door eenzelfde soort zekering. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat. De huurder
De zekering is gesmolten door een fout van de huurder (bv. door een overbelasting of door een kortsluiting in de elektriciteitsleiding). De huurder
Het deurtje van de zekeringkast is kapot of weg. De huurder 
Er is verlies op de elektrische installatie door een fout van de huurder (door eigen toestellen aan te sluiten). De huurder
Er is schade aan de elektrische leiding door overmacht (bv. een blikseminslag). De verhuurder
Er zit verlies op de elektrische leidingen. De verhuurder
De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot. De verhuurder
De verliesstroomschakelaar (= differentieelschakelaar of aardlekschakelaar) is kapot. De verhuurder
Het deurtje van de zekeringkast is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
Het deurtje van de zekeringkast is versleten. De verhuurder
De elektrische leidingen zijn versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Stopcontacten

Onderhoud

 • Maak stopcontacten regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het stopcontact is kapot of weg. Vervang slecht werkende stopcontacten. De huurder
Het stopcontact hangt los. Vervang slecht werkende stopcontacten. De huurder
Het stopcontact is overbelast (bv. door de aansluiting van een verdeeldoos). Vervang slecht werkende stopcontacten. De huurder
Het stopcontact werkt niet door een defect in de elektrische leiding. De verhuurder 
Het stopcontact is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Schilder de stopcontacten nooit.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Sluit best maar één toestel per stopcontact aan. Als dat niet kan, dan sluit u best toestellen die weinig vermogen hebben (TV, video, stereo, ...) samen op één stopcontact aan. Gebruik altijd een veilige verdeeldoos.
 • Plaats geen bijkomende stopcontacten of verwijder geen bestaande stopcontacten zonder toelating van de verhuurder

 

Lichtschakelaars

Onderhoud

 • Maak de schakelaar regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De schakelaar is kapot of weg. Vervang slecht werkende schakelaars. De huurder
De schakelaar werkt niet door een defect in de elektrische leiding. De verhuurder
De schakelaar is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Schilder de schakelaars nooit.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.

 

Verlichting

Onderhoud

 • Scherm elektriciteitsdraden van het lichtpunt af met klemmen als ze niet worden gebruikt.
 • U mag de wachtdraden (de elektrische draden die uit het plafond komen) of de lusterhaak niet afknippen of verwijderen. De elektrische (wacht)draden dienen steeds voorzien te zijn van lusterklemmen.
 • Maak de lampenhouders regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De lamp is kapot. De huurder
De lampenhouder is beschadigd. De huurder
De huurder heeft de lamp verkeerd aangesloten. De huurder
De bedrading is afgeknipt. De huurder 
Het lichtpunt werkt niet door een elektrische storing in de elektrische leiding. De verhuurder
De lampenhouder is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
De lampenhouder is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
  Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.
 • Gebruik buiten en in vochtige ruimtes aangepaste, spatwaterdichte verlichting.

 

Telefoon-, tv- en internetaansluiting

Nuttige onderhoudstips

 • Schakel het tv-toestel helemaal uit als u het niet gebruikt. Doe ook het lampje van de tv uit, laat het tv-toestel niet op stand-by staan. Zo spaart u energie.

Opgelet

 • Verwittig de syndicus als de gemeenschappelijke schotelantenne niet werkt.
 • Verwittig uw telefoonmaatschappij als de telefoon niet werkt.
 • Verwittig uw tv-distributiemaatschappij als de aansluiting voor de tv niet werkt.
 • Verwittig uw internetaanbieder als de internetaansluiting niet werkt.

 

Zonneboiler en warmtepomp

Onderhoud

 • Maak specifieke onderdelen van de zonneboiler of de warmtepomp regelmatig schoon.
 • Laat de zonneboiler of de warmtepomp regelmatig onderhouden. Dat is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Kalkaanslag komt regelmatig voor bij diverse toestellen die zijn aangesloten op het leidingnet. Te veel kalk in de ketel kan bv. leiden tot aantasting van de elektrische weerstand in de boiler.

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de druk van de warmtepomp. Zo weet u of de warmtepomp goed functioneert of dat ze misschien defect of lek is. De druk in het bronsysteem moet rond de 2 bar zijn, de druk in de cv-installatie rond de 1,5 bar.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de zonneboiler of de warmtepomp beschadigd. De huurder
De huurder heeft de zonneboiler of de warmtepomp niet periodiek laten controleren. Het periodiek onderhoud van de zonneboiler of de warmtepomp is enkel verplicht als dit in de huurovereenkomst is bepaald. De huurder
Er ontbreekt werkingsvloeistof. Vul of vervang werkingsvloeistof als dat nodig is. De huurder
De zonneboiler of de warmtepomp is kapot door overmacht. De verhuurder 
De zonneboiler of de warmtepomp is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Verwarming, warm water en airco-installatie

(Centrale) verwarmingsketel en thermostaat

Onderhoud

 • Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is door de overheid verplicht (jaarlijks voor centrale verwarming op stookolie en vaste brandstoffen of 2-jaarlijks voor centrale verwarming op gas) en mag enkel gebeuren door een erkende technicus.
 • Controleer regelmatig de waterdruk van uw individuele installatie op de manometer aan de cv-ketel (ideale druk tussen 1,2 en 2 bar). Als de drukmeter minder dan 1 bar aangeeft, dan is de druk te laag en moet het systeem worden bijgevuld om storingen te vermijden. Houd in de gaten hoe vaak er een te lage druk optreedt. Mocht dat vaker voorkomen dan kan het duiden op een lek.
 • Houd de ruimte rond de cv-ketel altijd vrij, plaats voor de brandveiligheid niets in een zone van 60cm rond de cv-ketel.
 • Een ondergrondse stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
 • Een bovengrondse stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.
 • Een bovengrondse stookolietank die voor 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest voor 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.
 • Een ondergrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie (6000 liter) of meer moet om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan. Dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt. Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
 • Een bovengrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie (6000 liter) of meer moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan en om de 20 jaar een algemeen onderzoek (als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft).
 • De controle van de stookolietanks is uit te voeren door een erkende technicus. De technicus moet niet alleen de vuurhaard schoonmaken maar ook het hele traject van de verbrandingsgassen.
 • Ontkalk het toestel.
 • Maak de gasmonden en kranen van het toestel regelmatig schoon.
 • Gebruik enkel de brandstof waarvoor het toestel is gebouwd en afgesteld.
 • Houd het toestel steeds in goede en veilige staat van werking.
 • Respecteer de fabrieksinstructies van het toestel.
 • Kijk in de gebruikshandleiding hoe u een thermostaat instelt.
 • Laat het gebouw nooit afkoelen tot onder 10 graden. Zet dus ook ‘s nachts de thermostaat nooit onder 10 graden, zo bespaart u heel wat energie.

Nuttige onderhoudstips

 • Zet de klokthermostaat in de zomer uit of op een vaste lage stand, rond de 15 graden. Zo gaat de kachel niet aan wanneer het eens een dagje kouder is.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De individuele cv-installatie bezit geen ideale druk (tussen 1,5 en 2 bar). De huurder
De budgetmeter is niet opgeladen. De huurder
De huurder heeft de cv-ketel beschadigd (bv. door de vorstbeveiliging uit te schakelen). De huurder
Het stooktoestel of de schouw kregen geen tijdige onderhoudsbeurt. De huurder
De thermostaat hangt los, is kapot of weg door een fout van de huurder. De huurder
De instellingen van de thermostaat zijn ontregeld. De huurder
De lege batterijen van de thermostaat zijn niet vervangen. De huurder
Er is een waterlek bij de cv-ketel. De verhuurder
De cv-ketel werkt niet. De verhuurder
Het nieuw stooktoestel is niet gekeurd voor het eerste gebruik. De verhuurder
Er werd geen audit uitgevoerd op het stooktoestel. De verhuurder
De thermostaat is kapot door overmacht. De verhuurder
De thermostaat is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Probeer een defect aan de cv-ketel niet zelf op te lossen. Kijk bij de contactpersonen wie daarvoor bevoegd is.
 • Plak de roosters van het verwarmingssysteem nooit af.
 • Draai onmiddellijk de gaskraan toe als er een gasgeur in het gebouw hangt. Verwittig de verantwoordelijke gas en de netbeheerder. Verlucht het gebouw.
 • Verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de verantwoordelijke gas en de netbeheerder als er een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan is. Sluit onmiddellijk de gaskraan af. Verlucht het gebouw.

 

Waterverwarmer en toestel voor warm water

Onderhoud

 • Ontkalk het toestel.
 • Maak de gasmonden en kranen van het toestel regelmatig schoon.
 • Respecteer de fabrieksinstructies van het toestel. Het onderhoud moet gebeuren zoals de fabrikant het voorschrijft.
 • Trek bij een defect aan de keukenboiler onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
 • Verlucht de ruimte waar de boiler of de geiser staat en houd de verluchtingsroosters vrij om CO-vergiftiging te voorkomen.

Nuttige onderhoudstips

 • Als de woning een geiser heeft, controleer dan de kleur en de vlam van de geiser. Een gele vlam (in plaats van een blauwe) en een eventuele zwarte plek op het plafond zijn signalen dat onderhoud nodig is. Het is niet verplicht, maar wel aangeraden om een koolmonoxidemelders te plaatsen in de buurt van de geisers. Koolmonoxide is giftig, maar ziet of ruikt u niet.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de boiler beschadigd. De huurder
Er is kalkaanslag aan de boiler of het doorstroomtoestel. Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg. De huurder
De gasmonden en kranen zijn vuil. De huurder
De boiler lekt. De verhuurder 
De boiler werkt niet zoals het moet. De verhuurder
Het water wordt niet warm. De verhuurder
Er is een lek in een gasleiding, de koppeling of de gaskraan. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Doe de schoonmaak (en het onderhoud) van het warmwatertoestel niet zelf.
 • Draai onmiddellijk de gaskraan toe als er een gasgeur in het gebouw hangt. Zet de ramen open en verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de verantwoordelijke gas en de netbeheerder.

 

Radiatoren en convectoren

Onderhoud

 • Draai de kranen van radiatoren met water geregeld open en dicht. Hierdoor vermijdt u dat de kranen zullen blokkeren.
 • Controleer geregeld of de radiatoren ontlucht moeten worden. Ontlucht de radiator zeker als die niet warm wordt of een vreemd (tikkend) geluid maakt. Als er lucht in een radiator zit geeft het systeem minder warmte af, wordt de ruimte minder verwarmd en kost het dus meer energie om de ruimte op te warmen.
 • Bescherm de radiatoren tegen vorst en roest, o.a. door ze steeds droog te houden. Hang dus geen natte kleren of handdoeken te drogen op de radiator.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de radiator, de convector of de radiatorkraan beschadigd. De huurder
De huurder heeft een lek in de radiator, de convector of de radiatorkraan veroorzaakt. De huurder
De radiator of convector komt los van de muur door een fout van de huurder (bv. door er een zwaar voorwerp op zetten). De huurder
De huurder heeft de radiator of de convector losgemaakt. De huurder
De kraan of de knop van de radiator is kapot, weg, draait door of zit vast door een fout of slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De radiator wordt niet warm of blijft warm door slecht onderhoud van de huurder (bv. het niet ontluchten). De huurder
De radiator, de convector of de radiatorkraan is lek of kapot door overmacht. De verhuurder
De radiator of de convector komt los van de muur door overmacht (bv. door een of meer scheuren in de muur). De verhuurder
De kraan of de knop van de radiator is kapot, weg, draait door of zit vast door overmacht. De verhuurder
De radiator wordt niet warm door overmacht (bv. door een lek in het watercircuit). De verhuurder
De elektrische radiator is verbrand door overmacht. De verhuurder
De radiator, de convector of de radiatorkraan is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • U mag nooit een gasradiator, kachel, allesbrander of elektrische verwarming aansluiten of gebruiken die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen.
 • Schilder nooit de radiator of de convector.

 

Elektrische verwarming

Onderhoud

 • Maak de elektrische verwarmingstoestellen regelmatig schoon met een licht vochtige doek en maak ze stofvrij (zonder ze open te doen).
 • Plaats geen voorwerpen op de radiatoren.
 • Respecteer de fabrieksinstructies van het toestel.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het rooster verloren of beschadigd. De huurder
Er is tijdens de schoonmaakbeurt water in de elektrische verwarming gelopen waardoor er korstsluiting is ontstaan. De huurder
De huurder heeft het omhulsel beschadigd. De huurder
De huurder heeft een defect aan de verwarming veroorzaakt. De huurder
De huurder heeft de bedieningsknoppen afgebroken. De huurder
Het rooster is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
Er is schade aan het omhulsel door overmacht. De verhuurder
Er is een defect aan de verwarming door overmacht. De verhuurder
De elektrische verwarming is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Airco-installatie en ventilatiesysteem

Onderhoud

 • Zorg voor het nodige periodieke (om de een tot drie jaar) onderhoud door een vakman, rekening houdend met het soort ventilatiesysteem (A, B, C of D). Vraag aan de verhuurder welk soort ventilatiesysteem er is. Laat de ventilator en leidingen schoonmaken door een vakman. Laat de instellingen controleren en bijregelen als dat nodig is.
 • Zorg voor het nodige periodieke onderhoud door een erkende koeltechnicus, rekening houdend met het soort airconditioningsysteem. Indien de nominale koelmiddelinhoud tussen 3 en 30 kg bedraagt moet het onderhoud jaarlijks gebeuren. Indien de nominale koelmiddelinhoud tussen 30 en 300 kg bedraagt moet het onderhoud zesmaandelijks gebeuren. Indien de nominale koelmiddelinhoud meer dan 300 kg bedraagt moet het onderhoud driemaandelijks gebeuren. Deze verplichting geldt niet voor hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg ozonlaagafbrekende stoffen bevatten.
 • Maak de filters van mechanische installaties schoon of vervang ze wanneer het systeem een schoonmaakbeurt of vervanging aanbeveelt of volg de voorschriften van de fabrikant. De reiniging en vervanging van de filters op het moment dat het toestel dat aanbeveelt, zorgt voor een gezonder woonklimaat. Door de vervuiling vermindert namelijk de ventilatiecapaciteit, verhoogt het energieverbruik en in het geval van onbalans door vuilaanslag kan het schoepenrad lawaai maken.
 • Controleer geregeld bij de muren of de ventilatieroosters niet zijn verstopt. Houd ventilatieroosters open en maak ze schoon tijdens het nazicht. Slechte ventilatie kan voor gezondheidsklachten zorgen.
 • Maak de openingen voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht (systeem B en C) best om de een tot drie maanden schoon.
 • Maak de doorstroomopeningen zoals roosters in deuren en muren best om de een tot drie maanden schoon
 • Maak de toevoeropeningen (systeem B en D) best elke maand schoon.
 • Maak de afvoeropeningen (systeem C en D) best om de een tot drie maanden schoon.
 • Laat de ruimtes voor luchtdoorstroom onder de binnendeuren vrij.
 • Is er geen ventilatiesysteem, zorg dan voor een goede verluchting, zeker in keuken en badkamer

Nuttige onderhoudstips

 • Als u een warmteterugwinbox (WTW) hebt, dan moeten de WTW-filters worden gecontroleerd en schoongemaakt. Alle lucht die door het gebouw stroomt, loopt immers door die filters heen. Vervuilde lucht is slecht voor de gezondheid.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de installatie beschadigd (bv. afplakken roosters, ontkoppelen systeem, …). De huurder
De huurder laat het ventilatiesysteem of de airco-installatie niet regelmatig controleren. De huurder
Het ventilatietoestel geeft een foutmelding met betrekking tot de filters of de koelvloeistof, omdat de filters vuil of verstopt zijn of de koelvloeistof niet is bijgevuld of vervangen. De huurder
Het toestel functioneert slecht. De verhuurder
Het toestel is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Rookmelders, branddetectiesysteem en beveiligingssysteem

Onderhoud

 • De huurder moet het beveiligingssysteem jaarlijks (laten) onderhouden. Dat kan hij zelf doen of door een beveiligingsonderneming laten uitvoeren. In het laatste geval geeft de beveiligingsonderneming een attest aan de huurder. Het onderhoud bestaat uit een nazicht of het alarmsysteem en de installatie ervan nog beantwoordt aan de voorschriften, of het alarmsysteem geen vals alarmsignaal geeft en of het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal geeft bij binnendringing.
 • Een brandblusapparaat in gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw moet jaarlijks worden gekeurd. Voor privégebruik geldt die verplichting niet, maar het is wel sterk aangeraden.

Nuttige onderhoudstips

 • Test de rookmelder geregeld met de daartoe voorziene knop. De meeste rookmelders geven een waarschuwing (piepsignaal) als de batterij leeg begint te raken, maar het is verstandig om dat af en toe te controleren. Bij nieuwe gebouwen zijn de rookmelders vaak gekoppeld. Door de testknop langer in te houden gaan in de meeste systemen alle rookmelders even af. Dan weet u ook dat de koppeling goed werkt.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De lege batterijen van de rookmelder of het beveiligingssysteem zijn niet vervangen. De huurder
De huurder heeft de rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem beschadigd. De huurder
De rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem werkt slecht. De verhuurder
De rookmelder, het branddetectiesysteem of het beveiligingssysteem is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Deurbel, parlofoon en videofoon

Onderhoud

 • Maak de snoeren en de drukknoppen geregeld schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de deurbel, de parlofoon of de videofoon beschadigd. De huurder
De batterijen van de deurbel, de parlofoon of de videofoon zijn leeg. De huurder
De deurbel, de parlofoon of de videofoon werkt niet door een defect in het toestel of aan een leiding. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Plak de deurbel, de parlofoon of de videofoon af bij het schilderen.

 

Leidingen

Waterleiding en gasleiding

Onderhoud

 • Voorkom dat de waterleiding bevriest, door de waterleiding in de koude ruimtes en bij kans op vorst te isoleren. Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen vorst.
 • Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.

Nuttige onderhoudstips

 • Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter geregeld volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen sluitringen van de kranen soepel en vermijdt u waterverlies.
 • Controleer af en toe de meterstanden. Verbruikt u op dat moment geen water en telt de meter toch? Dan is er een lek. Bij een digitale watermeter krijgt u automatisch een melding bij hoog verbruik, omdat het kan wijzen op een lek. Draai bij een lek de hoofdkraan van het water dicht en verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de watermaatschappij.
 • Als u een gasmeter in de meterkast hebt, zorg dan dat u de meterkast voldoende ventileert.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft een lek in de waterleiding of de gasleiding veroorzaakt. De huurder
De waterleiding is bevroren (door vriesweer) en de huurder heeft dat niet voorkomen. De huurder
Er is een lek in de waterleiding of de gasleiding door overmacht (bv. een grondverzakking). De verhuurder
De waterleiding of de gasleiding is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.
 • Verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de netbeheerder als er een lek is in de gasleiding of waterleiding.
 • Verwittig de verhuurder of de syndicus en nadien de verantwoordelijke elektriciteit en de netbeheerder als de teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar kapot is of vastzit.

 

Riolering, afvoerbuizen en sifons (waterslot)

Onderhoud

 • Voorkom verstopping van de riolering, de afvoerbuizen en de sifons.
 • Gooi geen afvalresten van voeding in de afvoerleidingen. Gooi ook niets in het toilet of de afvoeren dat de leidingen zou kunnen verstoppen.
 • Giet geen oliën, vetten, verfresten of chemische producten in de gootsteen. Dat is schadelijk voor de afvoerbuizen en voor het milieu.
 • Als u merkt dat het water trager wegloopt, maak dan de sifon schoon door kalk, zeepresten, haren, voedselresten, … te verwijderen.

Nuttige onderhoudstips

 • Laat af en toe even de warme kraan lopen en laat de wasmachine draaien op 90
  graden (zonder was!). Zo komen aangekoekt vuil en zeepresten los en worden ze
  weggespoeld..

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het putdeksel verloren, weggegooid of beschadigd. De huurder
De huurder heeft een verstopping (van de afvoerputjes van terrassen of binnenruimtes) veroorzaakt (bv. door het doorspoelen van voorwerpen, olie, vet, …) De huurder
Er is een lek of geurhinder doordat de huurder een gaatje of barstje in een afvoerbuis heeft veroorzaakt. De huurder
Er is geurhinder doordat de huurder het putdeksel heeft beschadigd. De huurder
Het putdeksel is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
Er is een verstopping of andere schade door overmacht (bv. door een breuk van een afvoerbuis onder de grond, door een te smalle buis, door een constructiefout of door slechte kwaliteit van de leidingen). De verhuurder
Er is een lek of geurhinder door een gaatje of barstje in een afvoerbuis door overmacht. De verhuurder
De afvoerbuis is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.

 

Elektrische regenwaterpomp

Onderhoud

 • Maak de buitenkant van de regenwaterpomp regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er komt (bijna) geen water uit de pomp, omdat de put leeg is. De huurder
De filter van de regenwaterpomp is vuil en moet schoongemaakt worden. De huurder
De regenwaterpomp is kapot omdat de huurder niet reageerde op het alarm van de pomp. De huurder
De ‘automatische veiligheid’ van de pomp is kapot. Die veiligheid zorgt ervoor dat de pomp niet blijft draaien wanneer de regenwaterput leeg is. De verhuurder
De ‘terugslagklep’ aan de pomp is kapot. Die klep zorgt ervoor dat het water niet naar de regenwaterput terugloopt wanneer de pomp niet gebruikt wordt. De verhuurder
De vlotter van de regenwaterput blijft hangen. De verhuurder
De regenwaterpomp is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Controleer of de sociale verhuurder een onderhoudscontract heeft gesloten.