Klachtenbehandelaar Elk zijn Huis

Heb je een klacht over Elk Zijn Huis, omdat je vindt dat Elk zijn Huis iets niet goed heeft gedaan?
Dan kan je een klacht indienen via onze klachtenbehandelaar.
Je moet altijd duidelijk je naam en adres vermelden. Anonieme klachten beschouwen wij niet als een klacht.
Een klacht neerleggen moet je altijd schriftelijk doen. Dat kan:

 

Agentschap Inspectie RWO - Afdeling Toezicht

Voel je je benadeeld door een beslissing van Elk zijn Huis over je huurdersdossier? 
Dan kan je dit melden aan de Afdeling Toezicht van het Agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse Overheid.

Zij zullen je melding dan beoordelen.

 

Vlaamse Ombudsdienst

Ga je niet akkoord met de manier waarop Elk zijn Huis jouw klacht heeft afgehandeld of met het oordeel van de klachtenbehandelaar van Elk zijn Huis?
Dan kan je een klacht neerleggen bij de Vlaamse Ombudsdienst.