Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

  1. Je accepteerde een sociale woning.
  2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.