Mijn plaats op de wachtlijst.

 

Kandidaat-huurders kunnen momenteel hun plaats op de wachtlijst niet raadplegen.

Vanaf 2 januari 2024 start Wonen in Vlaanderen met een Centraal Inschrijvingsregister (CIR) voor alle kandidaat-huurders in Vlaanderen. 
Vanaf dan zullen nieuwe kandidaat-huurders online kunnen inschrijven.

Wie al bij een woonmaatschappij ingeschreven is, zal zijn/haar dossier - vanaf 2 januari 2024 - online kunnen raadplegen, aanpassen, documenten toevoegen,....  volledig digitaal en veilig.

Dat betekent wel dat de bestaande kandidaten-dossiers moeten overgezet worden naar dat Centraal Inschrijvingsregister.

 

Wonen in Vlaanderen is hiermee gestart op 17 november jl.
Woontrots kan vanaf 17 november 2023 tot 1 januari 2024 geen nieuwe kandidaat-huurders inschrijven of aanpassingen doen aan bestaande kandidatendossiers.
Kandidaat-huurders kunnen tijdens deze overdrachtperiode hun plaats op de wachtlijst niet raadplegen.

 

Meer info over hoe je het Centraal Inschrijvingsregister kan raadplegen of hoe je een nieuw dossier kan indienen, volgt later.

 

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wil wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

 

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

 

Plaats Gemeente Wijk Type Woning Groep
Er werden geen gegevens teruggevonden voor de ingevoerde combinatie van Rijksregisternummer en Inschrijvingsnummer.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

 

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.