Hoeveel waarborg betaal ik?

 

Je betaalt als huurder een huurwaarborg bij de start van het huurcontract. In 2021 is dat 1010,00 euro.

Als je ooit de huurwoning verlaat, controleren wij of er kosten zijn aan de woning. Ben je verantwoordelijk voor die kosten? Dan trekken wij de kosten af van jouw huurwaarborg. Die kosten zijn alle sommen (ook schulden) die je verschuldigd bent aan. Het geld dat overblijft, dat krijg je terug.

De huurwaarborg moet je betalen voor je sleutels krijgt. 

 

In schijven betalen

Heb je het financieel moeilijk, dan kan je de huurwaarborg in schijven betalen. Je betaalt een eerste bedrag voor je verhuist. Daarna betaalt je maandelijks een bedrag. Binnen de 12 maanden moet de huurwaarborg volledig betaald zijn. 

Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, dan moet je de woondienst hiervan verwittigen voor je langs komt om het contract te tekenen.

Je kan ook aan het OCMW vragen om  te helpen. Wat het OCMW doet, is afhankelijk van gemeente tot gemeente.

 

Interest

De huurwaarborg komt op een aparte rekening bij de VMSW.
Geld dat op een rekening staat, brengt elk jaar geld op. Dat is de interest, net zoals bij uw persoonlijk spaarboekje of zichtrekening. 
Jaarlijks informeren wij jou over de interesten.

De interest krijg je terug (samen met jouw huurwaarborg) wanneer je de woning verlaat, nadat eventuele kosten zijn afgetrokken. 

Het geld van de huurwaarborg is geblokkeerd. Je kan het niet voor andere betalingen gebruiken.