Inhuldiging SVK Pro project Kortenberg.

 

Link naar foto's - credits Tine De Wilde.
Contactpersoon: Björn Mallants, directeur Elk Zijn Huis, bjorn@elkzijnhuis.be - 0484 07 41 80.

 

 

Kortenberg, 25 april 2023
 

Op dinsdag 25 april huldigde minister Matthias Diependaele in Kortenberg een nieuwbouwproject in dat werd ontwikkeld in het kader van SVK Pro, een procedure van de Vlaamse overheid om private initiatiefnemers te betrekken bij het aanbod van betaalbaar wonen. Het project, gebouwd op een terrein van de kerkfabriek Sint-Amandus Erps en beheerd door SVK Webra, biedt een betaalbare woonoplossing voor 15 gezinnen in de Vlaamse rand.

Vanaf 1 juli worden alle activiteiten rond sociaal en betaalbaar wonen in de regio gebundeld in de woonmaatschappij Oost-Brabant-West. SVK Webra droeg dan ook in aanwezigheid van de minister symbolisch het nieuwbouwproject in Kortenberg over aan Elk zijn Huis, de sociale huisvestingmaatschappij die mee de kern zal vormen van de nieuwe woonmaatschappij.

 

Op dinsdag 25 april huldigde Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, het SVK Pro-project in van SVK Webra, het sociaal verhuurkantoor West-Brabant. Via SVK Pro wil de Vlaamse overheid private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.
 

Minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, is tevreden over SVK Pro: “Het is mooi om te zien dat onze SVK-Pro-oproep hier in de praktijk zorgt voor betaalbare sociale huurwoningen voor kwetsbare gezinnen. De lange verhuring en waarborg maakt het voor private initiatiefnemers interessant om te investeren in dergelijke projecten. We hebben elke speler nodig om het bouwtempo in de sociale woningbouw op te drijven, ook de private sector. Recent hebben we daarom het systeem van geconventioneerde verhuur uitgewerkt. Op die manier willen we de druk op woonmarkt verder verlagen.

De minister is ook verheugd om vast te stellen dat de reorganisatie van de sociale woonsector bijna voltooid is: “Die fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren tot woonmaatschappijen moet de efficiëntie en slagkracht van onze woonactoren verhogen. Per regio komt er één aanspreekpunt voor alles wat met sociaal wonen te maken heeft. Die hervorming is absoluut een uitdaging voor de sector, maar ik stel vast dat de verschillende actoren binnen de nieuwe woonmaatschappij Oost-Brabant-West klaar zijn om die tot een goed einde te brengen.”

 

Els Van Mileghem, directeur van sociaal verhuurkantoor Webra, was enthousiast over het initiatief van de Vlaamse overheid: “SVK Webra besliste om meteen op de kar te springen van SVK Pro en stapte in de proefprocedure die door de Vlaamse overheid werd gelanceerd. Door het inhuren van nieuwbouwprojecten met gezinswoningen kan het sociale huurpatrimonium sneller groeien.”

Het project aan de Frans Mombaersstraat 164-168 werd in opdracht van kerkfabriek Sint-Amandus Erps gebouwd door de firma UNICAS en opgeleverd in november 2022. Het bestaat uit 15 nieuwbouwappartementen (3 blokken van 5 appartementen met elk 2 slaapkamers) en biedt onderdak aan 15 gezinnen en alleenstaanden die zich voorheen in een precaire woonsituatie bevonden.

 

De kerkfabriek Sint-Amandus Erps, eigenaar van het nieuwbouwproject in Kortenberg, koos er bewust voor om de woningen te verhuren via een sociaal verhuurkantoor, en wel om twee redenen: een sociale en een financiële. Michel Tops, voorzitter van kerkfabriek Sint-Amandus Erps: “Er zijn alleen maar positieve kanten aan dit project: zowel de nieuwe sociale huurders als de kerk varen er wel bij. De huurders beschikken over een goede en betaalbare huisvesting, en met de huuropbrengsten kan de kerkfabriek uitgaven zoals verzekeringen, verwarming, onderhoud en noodzakelijke restauratieprojecten van onze parochiekerk grotendeels financieren.”

 

Het project in Kortenberg werd op 25 april door SVK Webra symbolisch overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis. Op 1 juli 2023 smelt Elk Zijn Huis samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw uit Herent tot een nieuwe woonmaatschappij, die ook de activiteiten van het sociaal verhuurkantoor in zijn regio zal voortzetten. Deze woonmaatschappij wordt actief in de gemeenten Bertem, Boortmeerbeek, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Het toewijzingsmodel voor sociaal wonen zal ook in een nieuw kleedje worden gestoken, met belangrijke accenten zoals een aanzienlijk aantal toewijzingen (minstens 20%) voor kwetsbare doelgroepen.

 

Björn Mallants, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis,legt uit: “Het eengemaakte toewijzingsbeleid zal een grote verandering meebrengen in vergelijking met de huidige situatie. SVK’s wijzen nu toe op basis van vooral een acute woonnood, SHM’s eerder op basis van het aantal jaren op de wachtlijst. In het nieuwe model zullen de twee benaderingen gecombineerd worden. Dat biedt mogelijkheden om een globaal toewijzingsbeleid af te stemmen op de lokale behoeftes.”
 

Mark Van Roy, voorzitter van Elk Zijn Huis, vult aan: “We hebben gekozen om dat toewijzingsbeleid zeer nabij te organiseren. Dat is overigens ook een uitgangspunt van onze hele woonmaatschappij, met twee kantoren in Herent en Tervuren én diverse antennepunten, onder meer in Zaventem en Wezembeek-Oppem. Ons toewijzingsbeleid zal worden vormgegeven in vier deelgebieden. Onder meer de gemeente Kortenberg en Tervuren vormen een deelgebied.”

 

 

Over sociaal verhuurkantoor SVK Webra

Het SVK Webra vzw streeft ernaar dat iedereen - en in het bijzonder de alleenstaanden en de gezinnen met de minste kansen - in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid over een aangepaste, kwaliteitsvolle woning beschikt. Het SVK huurt hiervoor woningen in op de private markt en verhuurt deze aan mensen met een laag inkomen en/of woonnood. SVK Webra, met maatschappelijke zetel te Asse, heeft als werkgebied de westelijke rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het verhuurt momenteel meer dan 300 woningen.

 

 

Over sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis

Elk Zijn Huis, met maatschappelijke zetel in Tervuren, is actief in Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem. De maatschappij verhuurt momenteel 2100 woningen.

 

Over de woonmaatschappij Oost-Brabant-West

Deze nieuwe woonmaatschappij zal vanaf 1 juli 2023 de enige actor voor sociaal wonen zijn in dertien gemeenten: Bertem, Boortmeerbeek, Keerbergen, Kortenberg, Kraainem, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem. De activiteiten van twee huidige sociale huisvestingsmaatschappijen, Elk zijn Huis uit Tervuren en Volkswoningbouw uit Herent, vormen de kern van de woonmaatschappij.

De activiteiten van twee sociale verhuurkantoren, SVK WEBRA en SVK SPIT, worden geïntegreerd. Daarnaast komen nog activiteiten over van drie andere sociale huisvestingsmaatschappijen. De woonmaatschappij zal 3.600 woning beheren. Tegen 2028 zullen dat er meer dan 4.000 zijn.