Ik wil stoppen met huren? Wat nu?


U kunt de huur stopzetten kan :

  • Door een aangetekende brief te sturen naar de huisvestingsmaatschappij. Deze brief moet ondertekend zijn door alle huurder(s) die het huurcontract hebben ondertekend;
  • Via het opzegformulier dat u bij de huisvestingsmaatschappij kunt ondertekenen.

Vermeld in uw brief uw nieuw adres, uw nieuw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer.
Dat is nodig voor de eventuele terugbetaling van de waarborg.