Wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt drie maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat de huisvestingsmaatschappij jouw opzeg ontvangen heeft.

Bij overlijden van de langstlevende huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden.