Wat is mijn opzegtermijn?

De wet is verplicht een opzegtermijn van drie maanden. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat de huisvestingsmaatschappij uw opzeg ontvangen heeft.

Bij overlijden van de langstlevende huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden.