Om een woongelegenheid van Vlabinvest te huren, moet u zich eerst inschrijven bij Elk zijn Huis als kandidaat-huurder.

Basisvoorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister
  • Aan de inkomensvoorwaarden voldoen
  • Aan de eigendomsvoorwaarden voldoen