Inkomensvoorwaarden

 

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van:

 • de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten;
 • de niet-belastbare vervangingsinkomsten van alle gezinsleden van de kandidaat.

Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is (maximum drie jaar oud).
 

Het inkomen mag niet hoger zijn dan :

Huren :

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste:   41.737,00euro.
 • Alleenstaande met ernstige handicap:       46.130,00 euro.
 • Anderen:                                                     60.409,00 euro.
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.393,00 euro.
 
Kopen :
 • Minimuminkomen :                                     10.983,00 euro
 • Alleenstaande zonder persoon ten laste:   48.327,00 euro.
 • Alleenstaande met ernstige handicap:       52.720,00 euro.
 • Anderen:                                                     70.294,00 euro.
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.393,00 euro.

De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.