Inkomensvoorwaarden

 

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van:

 • de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten;
 • de niet-belastbare vervangingsinkomsten van alle gezinsleden van de kandidaat.

Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van het derde jaar vóór de toewijzing van de huurwoning of de ondertekening van de verkoopsovereenkomst.
Dat inkomen wordt vervolgens geïndexeerd. In 2019 wordt er bijvoorbeeld gekeken naar je inkomen van 2016, dat dan geïndexeerd wordt volgens de gezondheidsindex van 2019.

 

Huren

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste:  40.584,00 euro.
 • Alleenstaande met ernstige handicap:       44.856,00 euro.
 • Anderen:                                                     58.741,00 euro.
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.272,00 euro.
 
Kopen

 

 • Minimuminkomen :                                     10.680,00 euro
 • Alleenstaande zonder persoon ten laste:   46.992,00 euro.
 • Alleenstaande met ernstige handicap:       51.265,00 euro.
 • Anderen:                                                     68.353,00 euro.
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.272,00 euro.

De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019.