Heb je een klacht ?  Laat het ons weten !

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst?
Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.

 

Een klacht neerleggen moet je altijd schriftelijk doen. Dat kan:

  • via mail naar secretariaat@woontrots.be
  • met een brief gericht aan Woontrots bv, Lindeboomstraat 116 - 3080 Tervuren.

Je moet altijd duidelijk je naam en adres vermelden. Anonieme klachten beschouwen wij niet als een klacht.
 

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

 

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren om 'verhaal' aan te tekenen.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel